(0916) 602 1604
(061) 3228 1900

تجهیزات الکتریکی

این شرکت توانایی  تامین  کلیه تجهیزات الکتریکی  از جمله چراغ های برق و کابل و تجهیزات الکتریکی خاص مورد استفاده در  صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و حفاری  از بهترین و مشهورترین برند های سازانده را با کمترین قیمت و کوتاه ترین زمان را درار میباشد.  

برندهای طرف قرارداد